ŠKOLENÍ OBSLUH STAVEBNÍCH STROJŮ

Earth-moving machinery – Operator training – Content and methods

PF 2021

PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ ZÁKLADNÍHO / ROZŠIŘUJÍCÍHO ŠKOLENÍ

 

vhodné i pro nezaměstnané jako rekvalifikace (hradí ÚP)

 

  • osoba starší 18ti let
  • zdravotní způsobilost potvrzená v přihlášce lékařem  
  • jedna dokladová fotografie
  • stroje s kolovým podvozkem - řidičský průkaz skupiny T od roku 2022 i skupina C, při provozu zvláštního vozidla na veřejných pozemních komunikacích. Dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znení pozdějších předpisů.
  • Bez řidičského průkazu je vyznačena v průkazu omezená platnost v objektu zaměstnavatele.        

 

OBSAH ŠKOLENÍ

Konstrukce strojů a jejich motorů

podvozek, nástavba (pracovní zařízení), druh pohonu, motor, pojezd, řízení.

Technologie práce se stroji

třídy hornin, vlastnosti zemin, technologie práce s vybranými skupinami strojů.

Provoz, obsluha a údržba strojů

zásady provozu, zahájení a ukončení provozu, druhy maziv, zásady mazání, 

údržba vybraných typů strojů.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

 

 

ORGANIZAČNÍ POKYNY

1. Místo konání:

ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO HOLEC,

Komenského 33, 27746 Veltrusy

začátek kurzu 08:00 hod 

konec kurzu 16:30 hod

Mapy Google

Parkoviště 1 Parkoviště 2 Parkoviště 3

 

2. Řádně vyplněnou přihlášku zašlete

 před začátkem konání kurzu na email:

 

strojnicak@strojnicak.cz         

         

Lektorská činnost s.r.o.   Bukol 24, 277 45, Vojkovice IČO: 14188376 DIČ: CZ14188376

 

 vyjádření SUIP               

základní požadavky na obsluhu strojů a zařízení - stroje pro zemní práce 

obsluha stavebnícho stroje musí bít osoba odborně způsobilá v souladu s požadavky ČSN ISO 7130

stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody, která udává způsob výcviku obsluh

vhodný pro zemní práce.

Na základě absolvování odborného kurzu v souladu s požadavky rámcové

směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 89/391/EAS jsou námi vydané průkazy,

ve smyslu §103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění, pro obsluhy zemních

a stabebních strojů. 

Dále vlastníme osvedčení vydané od United Registrar of Systens Czech, s.r.o.,

Výcvik obsluhy a metody dle ČSN ISO 7130 (27 7800) 

ČSN EN ISO 9001:2016 


 

Formulář

Jméno Příjmení *
Strojní průkaz *
 
 
 
 
Váš dotaz *
Váš telefon *
Váš e-mail  *
Opište číslo
aktualizováno: 22.11.2022 09:10:52