TERMÍNY ZKOUŠEK PŘIHLAŠOVÁNÍ

 

Podmínky přijetí do výcviku obsluh stavebních strojů :   

- platné osobní doklady

- věk min. 18 let

- doložená zdravotní způsobilost  

- potvrzený praktický zácvik 

- návody ke strojům

- 1 fotografie průkazová 35 x 45 mm nová, nepoškozená

Týká se i rozšiřovacího kurzu za předpokladu, že uchazeč již nemá strojnický průkaz

ve formě naší kartičky

 

 

 

Od 01.03.2021 ke kurzu je potřeba mít sebou

potvrzení o negativním PCR či ANTIGENNÍM testu ne starší 48 hodin.

 

Kurz školitelů 01.11.2021 

11.08.2021 -   5 volných míst

02.09.2021 -   8 volných míst

15.09.2021 - 11 volných míst

29.09.2021 - 15 volných míst

06.10.2021 - 12 volných míst

20.10.2021 - 13 volných míst

03.11.2021 - 21 volných míst

18.11.2021 - 20 volných míst

01.12.2021 - 25 volných míst

15.12.2021 - 25 volných míst

 

  

Opakované školení obsluh stavebních strojů

Je-li obsluha stroje proškolena v základním kurzu k obsluze daného stroje, je oprávněna stroj obsluhovat. Toto oprávnění však neplatí stále. Zákon Zákoník práce č. 262/2006 Sb. vyžaduje, aby obsluha stroje byla v pravidelných intervalech přeškolována, k čemuž slouží

opakovací kurz. Délku periody a konkrétní obsah školení si určuje zaměstnavatel.

Doporučujeme min. 1 x za jeden rok.

Periodické školení strojníků pro Vaše zaměstnance připravíme po dohodě kdykoli během roku v souladu se zákonem Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v aktuálním znění.

 

Předběžná praxe pro obsluhu strojů 

 Hodinou předběžné praxe se rozumí doba, po kterou uchazeč o oprávnění k obsluze stavebního stroje stroj řídí pod dozorem odborného učitele nebo školitele. Do předběžné praxe se nezapočítává přípravný čas ani hodiny věnované údržbě nebo opravě stroje.

Týká se pouze pro kurzy v souladu vyhlášky č. 77/1965 Sb.  

Nutno doložit soupis strojů, místa staveb a jména dozorů s evidenčním číslem průkazu.

Pro všechny zácvikové hodiny.

 

 dozery a traktory kolové nad 50 k 400 hod

 dozery a traktory pásové 400 hod

 speciální tahače stavebních mechanismů 400 hod

 lopatová rypadla pásová, automobilová a kolová 400 hod

 korečková rypadla 300 hod

 korečková hlubidla 300 hod

 drenážní frézy a rýhovače 300 hod

 nakládací a vykládací stroje kolové a pásové nad 35 k 400 hod

 a grejdrelevátory 400 hod

 motorové skrejpry 400 hod

 s pásovým tahačem 400 hod

 truboukladčíky 300 hod

 silniční válce 200 hod

 úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy 200 hod

 speciální motorické sněhové stroje 200 hod

 kompresory s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m 3 /h 200 hod