SUIP - OBSLUHA STAVEBNÍCH STROJŮ

Základní požadavky na obsluhu strojů pro zemní práce.

 

Obsluha stavebních strojů musí být osoba odborně způsobilá, to znamená, musí mít odborné předpoklady a musí splňovat požadavky pro výkon práce.

Zaměstnavatel zajistí aby odborná způsobilost byla získána v souladu s požadavky ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody, která udává způsob výcviku obsluh vhodný pro zemní stroje.

Dále obsluze zaměstnavatel zajistí seznámení s návodem výrobce konkrétního stroje, obsluhu zaučí a zacvičí v ovládání konkrétního stroje. Toto může zaměstnavatel provést sám nebo pomocí osoby určené výrobcem nebo dodavatelem stroje.

Jsou suběkty, které provádějí školení a vydávají doklady o jejich absolvování a různé průkazy. Tyto průkazy lze považovat za jedny z možných dokladů o odborné způsobilosti obsluhy strojů pro zemní práce vydané v souladu s minimálními požadavky ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody, která udává způsob výcviku obsluh vhodný pro zemní stroje.

Při použitístrojů za provozu na pozemních komunikacích je nutno, aby obsluha byla držitelem řidiřského průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákoné předpisy neuvádí povinnost být držitelem profesního průkazu.

aktualizováno: 24.11.2021 22:19:59