SUIP - OBSLUHA STAVEBNÍCH STROJŮ

 Základní požadavky na obsluhu strojů a zařízení 

 Stroje pro zemní práce Základní požadavky na obsluhu Obsluha stavebního stroje musí být osoba odborně způsobilá, to znamená, musí mít odborné předpoklady a musí splňovat požadavky pro výkon práce. Zaměstnavatel zajistí, aby odborná způsobilost obsluh stavebních strojů byla získána v souladu s požadavky ČSN ISO 7130 Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody, která udává způsob výcviku řidičů vhodný pro zemní stroje. Dále obsluze zajistí seznámení s návodem výrobce konkrétního stroje, obsluhu zaučí a zacvičí v ovládání konkrétního stroje. Toto může zaměstnavatel provést sám nebo pomocí osoby určené výrobcem nebo dodavatelem stroje. Zákonné předpisy neuvádí povinnost být držitelem profesního průkazu. Jsou subjekty, které provádějí školení a vydávají doklady o jejich absolvování a různé „průkazy“. Tyto průkazy lze považovat za jedny z možných dokladů o odborné způsobilosti obsluhy strojů pro zemní práce. Při použití strojů za provozu na pozemních komunikacích je nutno, aby obsluha stroje byla držitelem řidičského průkazu dle zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

Vydal: Státní úřad inspekce práce, Opava

Vydání: první Rok vydání: 2019 

ISBN: 978-80-86333-23-6

aktualizováno: 23.09.2021 12:32:10