OBSLUHA MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ

OBSLUHA MANIPULAČNÍCH VOZÍKŮ S VLASTNÍM POHONEM 

VE SMYSLU §103 ZÁKONA Č. 262/2006 sB., ZÁKONÍKU PRÁCE V PLATNÉM ZNENÍ

 

"Průkaz" vydaný dle pravidel certifikačního orgánu

Základním školením získáte oprávnění řídit motorový manipulační vozík s vlastním pohonem.

Než bude zahájeno základní školení, je potřeba dodat LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ - PŘIHLÁŠKA

Rozdělení podle tříd
 • I elektrovozíky
 • II vozíky se spalovacím motorem

 

 • 1 - A – plošinové, nízkozdvižné, tažné a tlačné ručně vedené
 • 2 - B – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s pákovým řízením
 • 3 - C – plošinové nízkozdvižné, tažné a tlačné s volantovým řízením
 • 4 - D – vysokozdvižné ručně vedené
 • 5 - E – vysokozdvižné s pákovým řízením
 • 6 - W1 – vysokozdvižné s volantovým řízením do 5 t nosnosti
 • 7 - W2 – vysokozdvižné s volantovým řízením nad 5 t nosnosti
 • 8 - G – vysokozdvižné se zdvihací plošinou
 • 9 - Z – zvláštní vozíky

Typy školení:

 • základní školení obsluhy manipulačního vozíku
 • rozšiřující školení obsluhy manipulačního vozíku (druh a třídu)
 • opakované školení obsluhy manipulačního vozíku (1x za 12 měsíců)

 

 

Ceník kurzů a školení 

Skupina Typ kurzu Cena
I,II / W1 základní školení – dle osnovy 4 500 Kč
I,II / A, D, W1 základní školení – dle osnovy 8 500 Kč
I,II / W2 rozšiřující školení – dle osnovy 2 000 Kč
I,II / ručně ovládané  (A, B,C, D, E) základní školení – dle osnovy 3 000 Kč
     
Rozšíření skupiny základní školení – dle osnovy 2 000 Kč
Pokud chce žadatel obsluhy motorového vozíku více skupin, tak se sčítají ceny za jednotlivé skupiny.
Ceny jsou platné pro školení, kde jsou minimálně 4 osoby.
Pravidelné školení opakovací školení – dle osnovy 500 Kč
     
     

 

Skupina Popis skupiny   Skupina Popis skupiny  
A 1 image B 2 image
C 3 image D 4 image
E 5 image W1 6 image
W2 7 image G 8 image
Z 9 image

 

 

aktualizováno: 23.09.2021 12:32:10