KURZ ŠKOLITELŮ ČSN ISO 7130:2014

 KURZ ŠKOLITELŮ - ČSN ISO 7130:2014

 DNE 03.05.2021 - obsazený kurz

 DNE 22.11.2021 - obsazený kurz

 

 

Určení kurzu

  • Pro všechny odborně způsobilé osoby, provádějící vlastní školení obsluh zemních a stavebních strojů.

Absolvent získá

  • Znalosti pro zapracování kvalifikačních požadavků pro obsluhy konkrétních zemních a stavebních strojů, a to v daných místních provozních podmínkách konkrétního pracoviště.
  • Znalosti, se kterými může bez vynaložení dalších finančních nákladů provádět vlastními silami školení obsluh, včetně vyhotovení průkazné dokumentace školení ve smyslu §103, odstavce 2, zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, zákoníku práce, minimální normové hodnoty ČSN ISO 7130 a na základě průvodní dokumentace.
  • Osvědčení o absolvování kurzu pro školitele obsluh zemních a stavebních strojů s platností 2 roky.

Cena

  • Každý účastník od nás obdrží tištěné podklady, 
  • Osvědčení o absolvování programu (Certificate),
  • Průkaz Lektora (Identity Lecturer Card).
  • Cena za jednoho účastníka je 14.500 Kč bez DPH.
aktualizováno: 15.03.2023 09:28:22