KONTROLY VOZÍKŮ

Jak je to s kontrolami a revizemi paletových vozíků?

 

Nejde o motorové ani elektrické vozíky, ale o ručně vedené vozíky ke zvedání europalet. Je třeba, aby kontroly těchto vozíků provádělanějak zvlášť specializovaná osoba, nebo stačí například údržbář firmy? Případně, která právní norma to upravuje. Provádění revizí paletových vozíků není předepsáno, takže není předepsána ani žádná požadovaná kvalifikace na takovou osobu. Nicméně, revize není kontrola. Kontrola paletových vozíků není právními předpisy konkrétně stanovena také, ale s použitím § 4 odst. 1 nařízení vlády č. 378/2001 Sb. se provádí kontrola technických zařízení nejméně 1 x za 12 měsíců, nestanoví-li výrobce ve své dokumentaci jinak. Nestanovil-li tedy výrobce periodu a rozsah kontrol, prohlídek a úkonů údržby ve svém návodu nebo nemáte-li tento návod, musíte si kontroly a termíny údržby stanovit sami ve svém Místním provozním bezpečnostním předpise. Při stanovení termínů je vhodné vycházet z návodu jiného výrobce tohoto technického zařízení nebo výrobce podobného technického zařízení. Nemáte-li nic takového k dispozici a nevíte, kde si podklady vyžádat (neznáte výrobce svých vozíků), pak se lze při stanovení potřebných druhů kontrol inspirovat čl. 5.2

ČSN EN ISO 3691-5: „Na vozíku musí být provedena funkční kontrola k ověření toho, že vozík je schopen plnit úkoly, pro které byl navržen.

Vozík musí být vyzkoušen k ujištění o tom, že ovladače pojezdu, brzd, řízení a manipulace a popřípadě i kombinace těchto funkcí, pokud přichází v úvahu, jsou vhodným způsobem označeny a pracují správně. Také musí být zkontrolováno správné fungování výstražných zařízení, bezpečnostních zařízení a osvětlení.“ Máte-li vhodné technické prostředky, můžete využít i přílohu A a B normy; k posouzení bezpečnosti lze využít přílohu C.

Použité právní a technické předpisy: nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; ČSN EN ISO 3691-5 Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 5: Ruční vozíky.

aktualizováno: 15.03.2023 09:28:22