TERMÍNY ZKOUŠEK PŘIHLAŠOVÁNÍ

 

Podmínky přijetí do výcviku obsluh stavebních strojů :   

- platné osobní doklady

- věk min. 18 let

- doložená zdravotní způsobilost  

- potvrzený praktický zácvik 

- návody ke strojům

- 1 fotografie průkazová 35 x 45 mm nová, nepoškozená

Týká se i rozšiřovacího kurzu za předpokladu, že uchazeč již nemá strojnický průkaz

ve formě naší kartičky

 

10.09.2020 -   0 volných míst 

24.09.2020 -   0 volných míst 

08.10.2020 -   4 volná místa

22.10.2020 - 10 volných míst 

12.11.2020 -   8 volných míst 

26.11.2020 - 15 volných míst 

03.12.2020 - 15 volných míst 

17.12.2020 - 15 volných míst 

 


 

 

Předběžná praxe pro obsluhu strojů 

 Hodinou předběžné praxe se rozumí doba, po kterou uchazeč o oprávnění k obsluze stavebního stroje stroj řídí pod dozorem odborného učitele nebo školitele. Do předběžné praxe se nezapočítává přípravný čas ani hodiny věnované údržbě nebo opravě stroje.

Týká se pouze pro kurzy v souladu vyhlášky č. 77/1965 Sb.  

Nutno doložit soupis strojů, místa staveb a jména dozorů s evidenčním číslem průkazu.

Pro všechny zácvikové hodiny.

 

 dozery a traktory kolové nad 50 k 400 hod

 dozery a traktory pásové 400 hod

 speciální tahače stavebních mechanismů 400 hod

 lopatová rypadla pásová, automobilová a kolová 400 hod

 korečková rypadla 300 hod

 korečková hlubidla 300 hod

 drenážní frézy a rýhovače 300 hod

 nakládací a vykládací stroje kolové a pásové nad 35 k 400 hod

 a grejdrelevátory 400 hod

 motorové skrejpry 400 hod

 s pásovým tahačem 400 hod

 truboukladčíky 300 hod

 silniční válce 200 hod

 úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy 200 hod

 speciální motorické sněhové stroje 200 hod

 kompresory s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m 3 /h 200 hod

 

 

 

TOPlist