aktualizováno: 14.10.2019 18:21:11

ŠKOLICÍ STŘEDISKO HOLEC

PŘEDBĚŽNÁ PRAXE PRO OBSLUHU STROJŮ

 

v režimu vyhlášky č. 77/1965 Sb.

  dozery a traktory kolové nad 50 k 400 hod

 dozery a traktory pásové 400 hod

 speciální tahače stavebních mechanismů 400 hod

 lopatová rypadla pásová, automobilová a kolová 400 hod

 korečková rypadla 300 hod

 korečková hlubidla 300 hod

drenážní frézy a rýhovače 300 hod

nakládací a vykládací stroje kolové a pásové nad 35 k 400 hod

autogrejdry a grejdrelevátory 400 hod

motorové skrejpry 400 hod

skrejpry s pásovým tahačem 400 hod

 truboukladčíky 300 hod

silniční válce 200 hod

 úzkorozchodné lokomotivy pro přenosné dráhy 200 hod

speciální motorické sněhové stroje 200 hod

kompresory s provozním tlakem nad 5 atm. a 300 m 3 /h 200 hod

 Hodinou předběžné praxe se rozumí doba, po kterou uchazeč o oprávnění k obsluze stavebního stroje

stroj řídí pod dozorem odborného učitele nebo školitele.

Do předběžné praxe se nezapočítává přípravný čas ani hodiny věnované údržbě nebo opravě stroje

Uchazeč o oprávnění k obsluze stavebních strojů musí:

získat předběžnou praxi v obsluze stavebního stroje pod přímým a stálým dohledem odborného učitele nebo školitele

projít odborným výcvikem ve výcvikovém zařízení

 

Oprávnění – Průkaz strojníka je možné udělit jen tomu, kdo:

 dosáhl věku 18 let

 je tělesně a duševně schopný a spolehlivý k takové obsluze

 absolvoval předepsaný výcvik

prokázal zkouškou odbornou způsobilost

Pro zařazení do kurzu je nutné, aby měli jednotliví účastníci kurzu vyplněnou Přihlášku k odborné zkoušce.

 

 

 

TOPlist